Obsah

 

HRAD KARLŠTEJN - HISTORIE

Hrad Karlštejn zaujímá mezi českými hrady zcela vyjímečné postavení.

Vybudovat ho dal český král a římský císař Karel IV. jako místo pro uložení královských pokladů, říšských
korunovačních klenotů a především sbírek svatých relikvií.

Základní kámen hradu položil arcibiskup Arnošt Pátek z Pardubic 10.června 1348 za přítomnosti mnoha významných šlechticů Království českého.

Sám Karel IV. pobýval na hradě již v roce 1355, dohlížel zde na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí.

Stavebně byl hrad dokončen za pouhých 17 let, v roce 1365. Téhož roku byla vysvěcena Kaple sv. Kříže
ve Velké věži.

Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn  převezeny české korunovační klenoty, které zde byly s krátkými přestávkami uloženy téměř 200 let. Husité hrad dobývali v letech 1421 - 1422, ale hrad nikdy nedobyli.

V roce 1648 hrad kromě Velké věže dobyli Švédové, kteří na hradě způsobili značné škody.

Hrad Karlštejn  byl několikrát přestavován. Po roce 1480 byl upraven v pozdně gotickém stylu, na konci 16.století v renesančním. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené architektem Josefem Mockerem v duchu purismu, získal hrad dnešní podobu.

Velmi působivé je zachování původního stupňovitého uspořádání jednotlivých hradních budov. Nejníže položené jsou provozní části jako je Předhradí, Studniční věž a Purkrabský palác. Stavba dále pokračuje Císařským palácem s Mariánskou věží. Na nejvyšším místě se tyčí 60 m vysoká Velká věž se systémem vlastního mohutného opevnění.

 

 Region Karlštejnsko se těší na Vaši návštěvu!